Home Mẹo Hay GiấY GiớI ThiệU TiếNg Anh

GiấY GiớI ThiệU TiếNg Anh

280
0

Tính pháp lý của giấy giới thiệu thường thấp hơn giấy ủy quyền vì người được giới thiệu không thể thay mặt bên giới thiệu để quyết định vấn đề trong nội dung giới thiệu mà chỉ làm các công việc như: tiếp nhận thông tin, làm rõ, báo cáo thông tin,….với người được giới thiệu.

Bạn đang xem: GiấY GiớI ThiệU TiếNg Anh

Trong cuộc sống cũng như trong công việc sự liên kết với nhau là một điều không thể thiếu, đặc biệt là sự liên kết giữa các doanh nghiệp trên lãnh thổ của các quốc gia khác nhau. Trong trường hợp này, để giới thiệu một cá nhân thay mặt công ty giải quyết một việc nào đó, doanh nghiệp sẽ cần phải có giấy giới thiệu bằng tiếng Anh. Vậy giấy giới thiệu tiếng Anh là gì? Nội dung bài viết sau đây của Luật Hoàng Phi sẽ đưa ra mẫu giấy giới thiệu bằng tiếng Anh và mẫu giới thiệu song ngữ mới nhất năm 2021.

Trước khi giới thiệu giấy giới thiệu tiếng Anh là gì?, chúng tôi mong muốn Quý vị nắm được một số thông tin cơ bản như sau:

Giấy giới thiệu là gì?

Giấy giới thiệu là văn bản do cá nhân hoặc tổ chức phát hành nhằm giới thiệu các thông tin cơ bản có liên quan đến cá nhân, người đại diện cho tổ chức khác nhằm thực hiện các công việc cụ thể theo nội dung được ghi nhận trong giấy giới thiệu.

Trong trường hợp người được giới thiệu là người đại diện hợp pháp cho tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp được giới thiệu thì họ có quyền nhân danh tổ chức đó để làm việc, ký kết các văn bản liên quan đến các nội dung được giới thiệu.

Để làm rõ hơn về khái niệm này, chúng tôi xin đưa ra ví dụ sau:

Công ty A là một công ty luật chuyên tư vấn trong lĩnh vực doanh nghiệp. Hiện nay, công ty đang tiến hành làm thủ tục giải thể doanh nghiệp cho một công ty B. Tuy nhiên, trụ sở của công ty lại cách xa cơ quan quản lý thuế của doanh nghiệp nên công ty A có thể phát hành giấy giới thiệu để nhân viên của mình liên hệ với cơ quan chức năng nhằm nhận được sự hướng dẫn của chính quyền trong việc làm hồ sơ.

Giấy giới thiệu khác biệt như thế nào so với giấy ủy quyền?

Thứ nhất: Về mục đích sử dụng

Giấy giới thiệu thường được dùng để liên hệ với cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp để làm rõ việc thực thi một công việc. Trong khi đó, giấy ủy quyền được sử dụng khi bên ủy quyền trao quyền của chính mình cho người được ủy quyền để người đó nhận danh người ủy quyền thực hiện công việc trong phạm vi được ủy quyền.

Thứ hai: Tính pháp lý của giấy giới thiệu

Tính pháp lý của giấy giới thiệu thường thấp hơn giấy ủy quyền vì người được giới thiệu không thể thay mặt bên giới thiệu để quyết định vấn đề trong nội dung giới thiệu mà chỉ làm các công việc như: tiếp nhận thông tin, làm rõ, báo cáo thông tin,….với người được giới thiệu.

 Còn khi có giấy ủy quyền, người được ủy quyền có thể thay mặt người được ủy quyền thực hiện các công việc trong phạm vi công việc được ủy quyền như: tố cáo, giải trình,….

Ngoài ra, người được ủy quyền có quyền dùng mọi biện pháp theo quy định của pháp luật để thực hiện công việc được ủy quyền đó.

Giấy giới thiệu tiếng Anh là gì?

Giấy giới thiệu tiếng Anh là “letter of introduction” và được định nghĩa như sau:

A letter of introduction is a type of correspondence, which is used to introduce someone you know to someone else. Introduction letters can help build professional relationships that lead to job opportunities, business growth and collaboration.

Để thuận lợi hơn cho Quý vị trong việc viết và sử dụng giấy giới thiệu bằng tiếng Anh, sau đây chúng tôi xin cung cấp cho Quý vị mẫu giấy giới thiệu song ngữ Anh – Việt và mẫu giấy giới thiệu bằng tiếng Anh.

Xem thêm: Công Nghệ Electroporation Là Gì, Công Nghệ Điện Di Electroporation

*

Mẫu giấy giới thiệu song ngữ Anh – Việt

Tên công ty (The name of company)  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

(SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM)

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

(Independence – Freedom – Happiness)

…………., ngày………tháng………năm…..

(…………, month……….date……………year………)

 

GIẤY GIỚI THIỆU (LETTER OF INTRODUCTION)

Công ty……………………………………………………….trân trọng giới thiệu:

(The company……………………………………………..introduce):

Ông/Bà: (Mr/Mrs):………………………………………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày (Date of birth):…………………………………………………………………

Số CMND (ID number):……………………………………………………………………………

Địa chỉ (Address):………………………………………………………………………………………

Chức danh (Position):…………………………………………………………………………………………………………………….

Để thực hiện nội dung công việc (To perform the works related to):……………………………………………………..

Chúng tôi trân trọng đề nghị quý cơ quan, đơn vị tạo điều kiện để Ông/bà có tên ở trên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

(We respectfully request your agency or unit to create conditions to support Mr. / Mrs. …for completing the assigned tasks sucessfully).

Giấy giới thiệu này có giá trị đến hết ngày……tháng……..năm……………………………………………………………

(This referral is valid until the end of month …… date…… .. year ……………………………………………………..)

Nơi nhận (Recipients):

Như trên (As above);

– Lưu VT (Save VT).

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

(Legal representative of the company)

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

(Sign, stamp and write full name)

Mẫu giấy giới thiệu bằng tiếng Anh

Company SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

…………., month……date……year…..

 

LETTER OF INTRODUCTION

The Company …………………………………………………… introduce:

Mr/Mrs: … ………………………………………………………………………………………………………………………

Date of birth:…………………………………………………………………………………

ID number :… ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Address :… …………………………………………………………………………………………………………………… ………………

Phone number :… …………………………………… ..

Xem thêm: Hướng Dẫn Nhập Code Danh Tướng 3Q 2021 Và Cách Nhập Code Dt3Q Full

Position:…………………………………………………………………………………………………………………………………………

To perform the work related to :… ………………………………………………………………

This referral is valid until the end of month …… date…… .. year ……………………………………………………..

Chuyên mục: Internet

Rate this post

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here