Home Mẹo Hay TiềN ĐặT CọC TiếNg Anh Là Gì

TiềN ĐặT CọC TiếNg Anh Là Gì

430
0
Some customers who committed to buy them backed out and forfeited their nonrefundable $1,000 deposits.

Bạn đang xem: TiềN ĐặT CọC TiếNg Anh Là Gì

Người nhận hàng không có nghĩa vụ thanh toán vô điều kiện cho sản phẩm (mặc dù có thể phải trả tiền đặt cọc).
The consignee does not have an unconditional obligation to pay for the product (although it may be required pay a deposit).
Tháng 5, 1990, My Bloody Valentine đến Protocol ở Holloway, và bắt đầu làm việc bằng tiền đặt cọc cho album, cũng như một EP thứ hai, Tremolo.
In May 1990, My Bloody Valentine settled on Protocol in Holloway as their primary location, and work began in earnest on the album, as well as a second EP, Tremolo.
Một số đối tác có thể tạm giữ một số tiền đặt cọc trên thẻ cho toàn bộ chi phí lưu trú của bạn, tại thời điểm đặt phòng hoặc sau đó.
Some partners may place a hold on your card for the full cost of your stay, either at the time of booking or later.
Trong một số trường hợp, cơ sở có thể cho phép người mua thuê gian kho và / hoặc thu một khoản tiền đặt cọc có hoàn lại để làm vệ sinh gian kho khi nó đã được dọn sạch.
In some cases, the facility may allow the purchaser to rent the unit and/or charge a refundable deposit for cleaning of the unit once it has been emptied.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cài Win Xp Bằng Đĩa, Hướng Dẫn Cài Đặt Windows Xp Boot Bằng Đĩa Cd/Dvd

Thay vì đem in tại một nhà xuất bản chuyên về học thuật, ông ký hợp đồng với Bantam Books, một nhà xuất bản cho thị trường đại chúng, và nhận một khoản tiền đặt cọc lớn cho tác phẩm.
Instead of publishing with an academic press, he signed a contract with Bantam Books, a mass market publisher, and received a large advance for his book.
Bên thuê thường sẽ được yêu cầu đưa tiền trước như là một khoản bù đắp so với chi phí vốn (điều này được gọi là “giảm chi phí vốn” mặc dù đôi khi nó được gọi sai là “phần tiền đặt cọc“).
The lessee will often be required to offer money up front as an offset against the capitalized cost (this is called the “capitalized cost reduction” although it is sometimes erroneously referred to as a “down payment“).
Các nhà thầu đã đăng ký thường được yêu cầu cung cấp một giấy cam kết thi hành hợp đồng với số tiền quy định như tiền ký quỹ an toàn hoặc tiền đặt cọc để điều chỉnh công việc, thông thường dưới hình thức đảm bảo hoặc bảo lãnh của ngân hàng.
Registered contractors are usually required to furnish a bond for a stipulated sum as security or earnest money deposit to be adjusted against work done, normally in the form of bank guarantee or surety.
Những trò chơi điển hình được cung cấp tại một sòng bạc trực tuyến bao gồm: Baccarat Blackjack Craps Roulette Sic bo Máy đánh bạc Poker Keno Chơi lô tô Nhiều sòng bạc trực tuyến cung cấp các khoản thưởng đăng ký cho người chơi mới làm tiền đặt cọc đầu tiên của họ.

Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Excel 2007 Toàn Tập, Ms Excel 2007

A typical selection of gambling games offered at an online casino might include: Baccarat Blackjack Craps Roulette Sic bo Slot machines Poker Keno Bingo Many online casinos offer sign-up bonuses to new players making their first deposit, and often on subsequent play as well.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

Chuyên mục: Review

Rate this post

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here